Edzésnapló

Csikung
chi kung edzésnapló kép

Budapest 2024

  • Németh Ferenc
június
25
24
23
május
22
21
20
19
április
18
17
16
15
14
március
13
12
11
10
február
9
8
7
6
január
5
4
3
2
1
  • 13 Luohan Style Qi Gong Shi Heng Yi video
  • Chan Gong Rou Quan Shi Heng Yi video