Edzésnapló

edzésnapló kép

Albertirsa 2022

Megjegyzés: KNT - Ken No Tebiki; JNT - Jo No Tebiki; KTK - Ken Tai Ken; KTJ - Ken Tai Jo; TI - Toho Iaido

48

november 30. szerda

  november 28. hétfő

   47

   november 23. szerda

   • aihanmi katatedori - shiho nage omote
   • aihanmi katatedori - kote gaeshi omote
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-6
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Short version 1-6

   november 21. hétfő

   • aihanmi katatedori - kote gaeshi omote
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-6
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Short version 1-6
   46

   november 16. szerda

   • aihanmi katatedori - shiho nage omote
   • aihanmi katatedori - shiho nage omote KNT
   • aihanmi katatedori - shiho nage omote JNT
   • aihanmi katatedori - shiho nage omote KTK
   • aihanmi katatedori - shiho nage omote KTJ
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 4-6
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Short version 1-6

   november 14. hétfő

   • aihanmi katatedori - shiho nage omote
   • aihanmi katatedori - shiho nage omote KNT
   • aihanmi katatedori - shiho nage omote JNT
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 4-6
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Short version 1-6
   45

   november 9. szerda

   • aihanmi katatedori - shiho nage omote
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-3
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Short version 1-3

   november 7. hétfő

   • hhw ushiro riokatadori- kokyu nage
   • aihanmi katatedori - shiho nage omote
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-9
   44

   november 2. szerda

   • aihanmi - irimi nage
   • aihanmi - irimi nage KNT
   • aihanmi - irimi nage KTK
   • aihanmi - irimi nage KTJ
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-9
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Short version 1-9
   44

   október 31. hétfő

   • elmaradt
   43

   október 26. szerda

   • ryotedori - kokyu nage
   • aihanmi - irimi nage
   • aihanmi - irimi nage KNT
   • aihanmi - irimi nage KTK
   • aihanmi - irimi nage KTJ
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-9
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Short version 1-9

   október 24. hétfő

   • ryotedori - kokyu nage
   • aihanmi - irimi nage
   • aihanmi - irimi nage KNT
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-9
   42

   október 19. szerda

   • ryotedori - kokyu nage
   • aihanmi - irimi nage
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-8

   október 17. hétfő

   • ushiro ryotedori - kokyu nage
   • ushiro ryotedori - sankyo omote
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-8
   41

   október 12. szerda

   • gyakuhanmi katatedori - nikyo ura
   • gyakuhanmi katatedori - nikyo ura (KNT)
   • gyakuhanmi katatedori - nikyo ura (KTK)
   • gyakuhanmi katatedori - nikyo ura (KTJ)
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-8

   október 10. hétfő

   • aihanmi katatedori - ikkyo omote
   • shomen uchi - ikkyo omote
   • gyakuhanmi katatedori - nikyo ura
   • gyakuhanmi katatedori - nikyo ura (KNT)
   • gyakuhanmi katatedori - nikyo ura (KTK)
   • gyakuhanmi katatedori - nikyo ura (KTJ)
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-8
   40

   október 5. szerda

   • gyakuhanmi katatedori - nikyo ura
   • gyakuhanmi katatedori - nikyo ura (KNT)
   • gyakuhanmi katatedori - nikyo ura (KTK)
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-8

   október 3. hétfő

   • aihanmi katatedori - ikkyo omote
   • shomen uchi - ikkyo omote
   • gyakuhanmi katatedori - nikyo ura
   • gyakuhanmi katatedori - nikyo ura (KNT)
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-8
   39

   szeptember 28. szerda

   • gyakuhanmi katatedori - nikyo ura
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-8

   szeptember 26. hétfő

   • aihanmi katatedori - ikkyo omote
   • shomen uchi - ikkyo omote
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-8
   38

   szeptember 21. szerda

   • shomen uchi - ikkyo omote
   • shomen uchi - ikkyo omote (KTK)
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-5

   szeptember 19. hétfő

   • gyakuhanmi katatedori - uchi kaiten nage
   • gyakuhanmi katatedori - uchi kaiten nage (KNT)
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-8
   37

   szeptember 14. szerda

   • shomen uchi - támadás és fogadása
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-8

   szeptember 12. hétfő

   • shomen uchi - támadás és fogadása
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-8
   36

   szeptember 7. szerda

   • shomen uchi - támadás és fogadása
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-8

   szeptember 5. hétfő

   • shomen uchi - támadás és fogadása
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-8
   35

   augusztus 31. szerda

   • gyakuhanmi katatedori - kokyu nage 8 féle
   • gurulás gyakorlatok
   • esés gyakorlatok
   • gyakuhanmi katatedori - koshi nage
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-8

   augusztus 29. hétfő

   • gurulás gyakorlatok
   • esés gyakorlatok
   • gyakuhanmi katatedori - koshi nage
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-7
   34

   augusztus 24. szerda

   • gyakuhanmi katatedori - kokyu nage 8 féle
   • gurulás gyakorlatok
   • esés gyakorlatok
   • gyakuhanmi katatedori - koshi nage
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-7

   augusztus 22. hétfő

   • gurulás gyakorlatok
   • esés gyakorlatok
   • gyakuhanmi katatedori - koshi nage
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-7
   33

   augusztus 17. szerda

   • aihanmi/gyakuhanmi - ikkyo omote/ura, KNT
   • aihanmi/gyakuhanmi - nikyo omote/ura, KNT
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-7

   augusztus 15. hétfő

   • gurulások, esések gyakorlása
   • Gyakuhanmi katatedori - koshi nage revezető gyakorlat
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-7
   • Jo suburi
   32

   augusztus 10. szerda

   • aihanmi/gyakuhanmi - ikkyo omote/ura, KNT
   • aihanmi/gyakuhanmi - nikyo omote/ura, KNT

   augusztus 8. hétfő

   • aihanmi - ikkyo ura, KNT
   • aihanmi - nikyo ura, KNT
   31

   augusztus 3. szerda

   • jo suburi 1-20 ig
   • gyakuhanmi - ikkyo omote, ura
   • gyakuhanmi - nikyo omote, ura

   augusztus 1. hétfő

   • gyakuhanmi - irimi nage, KNT, KTK
   • gyakuhanmi - sumi otoshi, KNT, KTK
   • gyakuhanmi - gokyo, KNT, KTK
   29

   július 20. szerda

   július 18. hétfő

   28

   július 13. szerda

   • Gyakuhanmi katatedori - Kokyu nage 8 féle
   • Gyakuhanmi katatedori - Kokyu nage (uchi kaiten)
   • Gyakuhanmi katatedori - Kokyu nage (soto kaiten)
   • Gyakuhanmi katatedori - Koshi nage
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Lazy Monk Liying on Pillow · Lan Seng Wo Zhen

   július 11. hétfő

   • Gyakuhanmi katatedori - Kokyu nage (uchi kaiten)
   • Gyakuhanmi katatedori - Kokyu nage (soto kaiten)
   • Gyakuhanmi katatedori - Koshi nage
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-5
   27

   július 6. szerda

   • Ushiro ryotedori - Kokyu nage 1
   • Ushiro ryotedori - Kokyu nage 2
   • Ushiro ryotedori - Kokyu nage 3
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-5

   július 4. hétfő

   • Ushiro ryotedori - Kokyu nage 1
   • Ushiro ryotedori - Kokyu nage 2
   • Ushiro ryotedori - Kokyu nage 3
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-5
   26

   június 29. szerda

   • Ushiro ryotedori - Kokyu nage 1
   • Ushiro ryotedori - Kokyu nage 2
   • Gyakuhanmi katatedori - koshi nage rávezető
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-5

   június 27. hétfő

   • Shomen uchi - Kokyu nage 1. omote
   • Shomen uchi - Kokyu nage 2. omote
   • Shomen uchi - Kokyu nage 3. omote
   • Shomen uchi - Kokyu nage 4. ura
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-5
   25

   június 22. szerda

   • Shomen uchi - Kokyu nage 1.
   • Shomen uchi - Kokyu nage 2.
   • Shomen uchi - Kokyu nage 3.
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-5

   június 20. hétfő

   • Shomen uchi - Kokyu nage 1.
   • Shomen uchi - Kokyu nage 2.
   • Shomen uchi - Kokyu nage 3.
   • Tohi Iaido - Kata 1 Shohatto Maegiri
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-5
   24

   június 15. szerda

   • Ushiro riokatadori- Nikyo omote
   • Ushiro riokatadori- Irimi nage
   • Ushiro riokatadori- Juji nage

   június 13. hétfő

   23

   június 8. szerda

   • Ushiro riokatadori - kokyu nage
   • Gyakuhanmi/Aihanmi katatedori - Kokyu nage
   • Yokomen uchi - Kokyu nage ura
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Old monk choping wood

   június 6. hétfő

   • Ünnep - edzés szünet
   22

   június 1. szerda

   • Aihanmi katatedori - Sokuho irimi
   • Gyakuhanmi/Aihanmi katatedori - Kokyu nage
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Old monk choping wood
   22

   május 30. hétfő

   • Aihanmi katatedori - Sokuho irimi
   • Aihanmi katatedori - Kokyu nage
   • Aihanmi katatedori - Shomen uchi
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Old monk choping wood
   21

   május 25. szerda

   • Aihanmi katatedori - Sokuho irimi
   • Aihanmi katatedori - Kokyu nage
   • Aihanmi katatedori - Irimi nage
   • Aihanmi katatedori - Shomen uchi
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-5

   május 23. hétfő

   • Aihanmi katatedori - Sokuho irimi
   • Aihanmi katatedori - Kokyu nage
   • Aihanmi katatedori - Ikkyo omote
   • Aihanmi katatedori - Irimi nage
   • Aihanmi katatedori - Shomen uchi
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-5
   20

   május 18. szerda

   • Aihanmi katatedori - Sokuho irimi
   • Aihanmi katatedori - Kokyu nage
   • Aihanmi katatedori - Ikkyo omote
   • Aihanmi - Ikkyo omote (KTK)
   • Aihanmi - Ikkyo omote (KTJ)
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-5

   május 16. hétfő

   • Aihanmi katatedori - Sokuho irimi
   • Aihanmi katatedori - Kokyu nage
   • Aihanmi katatedori - Ikkyo omote
   • Aihanmi - Ikkyo omote (KTK)
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-5
   19

   május 11. szerda

   • Aihanmi katatedori - Sokuho irimi
   • Aihanmi katatedori - Kokyu nage
   • Aihanmi katatedori - Ikkyo omote
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-5

   május 9. hétfő

   18

   május 4. szerda

   május 2. hétfő

   17

   április 27. szerda

   • Aihanmi katatedori - Ikkyo ura
   • Aihanmi katatedori - Ikkyo ura (KNT) Takashi Kuroki video
   • Aihanmi jodori - Ikkyo ura (JNT) Takashi Kuroki video
   • Gurulás, esés gyakorlatok
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-5

   április 25. hétfő

   • Aihanmi katatedori - Ikkyo ura
   • Aihanmi katatedori - Ikkyo ura (KNT)
   • Aihanmi katatedori - Ikkyo ura (JNT)
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-4
   16

   április 20. szerda

   • Aihanmi katatedori - Uchi kaiten nage ura
   • Aihanmi katatedori - Uchi kaiten Ikkyo
   • Aihanmi katatedori - Uchi kaiten Nikyo
   • Aihanmi katatedori - Uchi kaiten Sankyo
   • Aihanmi katatedori - Uchi kaiten Irimi nage
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-4

   április 18. hétfő

   • Ünnepnap (elmaradt)
   15

   április 13. szerda

   • Aihanmi katatedori - Uchi kaiten nage ura
   • Aihanmi - Uchi kaiten nage (KTK) oldal és szerep váltással
   • Aihanmi - Uchi kaiten nage (KTJ) bot gyakorlat
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-3

   április 11. hétfő

   • Aihanmi katatedori - Uchi kaiten nage ura
   • Aihanmi - Uchi kaiten nage (KTK) oldal és szerep váltással
   • Aihanmi - Uchi kaiten nage (KTJ) bot gyakorlat
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-3
   14

   április 6. szerda

   • Aihanmi katatedori - Udekime nage ura
   • Aihanmi - Uchi kaiten nage (KTK) oldal és szerep váltással
   • Aihanmi - Uchi kaiten nage (KTJ) bot gyakorlat
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-3

   április 4. hétfő

   • Aihanmi katatedori - Uchi kaiten ikkyo
   • Aihanmi katatedori - Uchi kaiten nikyo
   • Aihanmi katatedori - Uchi kaiten sankyo
   • Aihanmi katatedori - Uchi kaiten yonkyo
   • Aihanmi katatedori - Uchi kaiten gokyo
   13

   március 30. szerda

   • Aihanmi katatedori - Uchi kaiten nage Takashi Kuroki video
   • Aihanmi - Uchi kaiten nage (KTK) Takashi Kuroki video
   • Aihanmi - Uchi kaiten nage (KTK) oldalváltásal
   • Aihanmi - Uchi kaiten nage (KTK) oldal és uke-tori váltással
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong 1-3

   március 28. hétfő

   12

   március 23. szerda

   március 21. hétfő

   11

   március 16. szerda

   • Aihanmi katatedori - Udekime nage ura
   • Aihanmi katatedori - Udekime nage ura (KNT)
   • Aihanmi jodori - Udekime nage ura (JNT)
   • Aihanmi - Udekime nage ura (KTK)
   • Aihanmi - Udekime nage ura (KTJ)
   • Aihanmi katatedori - Uchi kaiten nage
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Old Monk Chopping Wood · Lao Seng Pi Chai
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Luohan Draping Coat

   március 14. hétfő

   • Aihanmi katatedori - Udekime nage ura
   • Aihanmi katatedori - Udekime nage ura (KNT)
   • Aihanmi jodori - Udekime nage ura (JNT)
   • Aihanmi - Udekime nage ura (KTK)
   • Aihanmi - Udekime nage ura (KTJ)
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Old Monk Chopping Wood · Lao Seng Pi Chai
   • 羅漢十三式气功 · 13 Luohan Style Qi Gong Luohan Draping Coat
   10

   március 9. szerda

   • Aihanmi katatedori - Udekime nage ura
   • Aihanmi katatedori - Udekime nage ura (KNT)
   • Aihanmi jodori - Udekime nage ura (JNT)
   • Aihanmi - Udekime nage ura (KTK)
   • Aihanmi - Udekime nage ura (KTJ)

   március 7. hétfő

   9

   március 2. szerda

   9

   február 28. hétfő

   8

   február 23. szerda

   február 21. hétfő

   7

   február 16. szerda

   február 14. hétfő

   6

   február 9. szerda

   február 7. hétfő

   5

   február 2. szerda

   5

   január 31. hétfő

   4

   január 26. szerda

   január 24. hétfő

   3

   január 19. szerda

   • Ryotedori - sumi otoshi TI
   • Ryotedori - udekime nage TI
   • Ryotedori - shiho nage KTK, TI

   január 17. hétfő

   • Ryotedori - sumi otoshi, TI
   • Ryotedori - udekime nage, TI
   • Ryotedori - shiho nage, TI
   2

   január 12. szerda

   • Ryotedori - sumi otoshi, TI
   • Ryotedori - udekime nage, TI
   • Ryotedori - shiho nage, TI

   január 10. hétfő

   • Ryotedori - shiho nage
   • Ryotedori - shiho nage TI
    Megjegyzés: A következő TOHO IAIDO kata befejező mozdulatai jól láthatók. Oldalról és szemből is bemutatja a mester: Takashi Kuroki: Toho Iaido kata 12
   1

   január 5. szerda

   január 3. hétfő

   • Ryotedori - sumi otoshi, JNT, TI
   • Ryotedori - udekime nage, JNT, TI